Jak může inflace zhoršit sourozenecké vztahy?

on

|

views

and

comments

Inflace znehodnocuje úspory. Běžně rodiče spoří pro své děti tak, že každému přispívají stejnou částkou, aby na konci spoření měly stejnou výšku podpory. Je však rozdíl, zda podporu ve výši například 5000 eur dostalo dítě před pěti lety, případně dnes či získá až o deset let.

Dnes by potomek na zakoupení 5000 eurové věci z roku 2016 potřeboval téměř 5700 eur a o deset let až 6940 eur. Pokud by šlo o pomoc při řešení otázky bydlení, tak dokud prvnímu by pomoc určitě pomohla více, než dnes či o deset let.

Při spoření pro děti je důležité si uvědomit následující: chci dát každému stejně nebo chci každému pomoci stejně? Čím větší je věkový rozdíl mezi dětmi, tím větší rozdíl bude v kupní síle naspořených peněz.

Jak může inflace zhoršit sourozenecké vztahy?

Jednoduché či univerzální řešení na spravedlivé spoření pro děti neexistuje. Nabízíme proto alespoň pár inspiraci:

Stejná částka pro každé dítě (neomezený rozpočet)
V ideálním případě bude mít každé dítě ke konci spoření při identickém objemu vkladů i identický stav investičního účtu (na finančním trhu a kolísavých hodnoceních je to nereálné).
Nevýhoda: Vzhledem k dnešek budou mít mladší děti z jejich úspor menší užitek a to kvůli inflaci. (Protože každé dítě dostane identickou částku v různém.)

Společný účet pro všechny děti
Děti budou mít společný účet, na který mohou rodiče posílat příspěvky podle možností. Každé dítě bude mít stejný podíl a může si ho vybrat kdykoliv to bude potřebovat.
Nevýhoda: První výběr bude v nominálním i reálném vyjádření nejnižší. Protože efekty prvních plateb jsou počítány mezi všechny děti a poslední platby patří pouze nejmladšímu dítěti.

Individuální účty s nerovnoměrně rozděleným příspěvkem (omezený rozpočet)
Rodinný rozpočet umožňuje přispívat pouze určitou částku. Tu budou rodiče s přibývajícími dětmi postupně rovnoměrně rozdělovat.
Nevýhoda: První dítě bude mít v nominálním i reálném vyjádření nejvyšší stav účtu. (Protože první platby patří pouze prvnímu dítěti a jako takové přinesou vyšší zhodnocení pro anatocismus jako podíl z příspěvku pro poslední dítě, které ho bude dostávat až v posledních letech spoření.)

Zvyšovat cíle o inflaci (neomezený rozpočet)
Stabilním měsíčním příspěvkem se dosáhnou pouze cíle z minulosti, ale budoucnost může být jiná. Mladším dětem je třeba stanovit vyšší cílové částky, aby se alespoň částečně snížil vliv inflace.
Nevýhoda: Finančně náročnější řešení, neboť třeba hlouběji sáhnout do peněženky.

Individuální účty s nerovnoměrně rozděleným příspěvkem (neomezený rozpočet)
Přispívat každému dítěti tak, aby na konci mělo každé stejnou kupní sílu úspor.
Nevýhoda: Dosáhnout požadovaný výsledek pro nestálost úrovně zhodnocení, nepředvídatelnost míry inflace a nevědomosti o budoucích datech narození (všech) dětí je nemožné.

Share this
Tags

Must-read

Znáte důkladně akcie? Investujte do nich až po pečlivém seznámení se

Většina z nás ví, že existují cenné papíry a mezi ně se řadí i akcie. Pokud si koupíme akcie nějaké společnosti, staneme se akcionářem. Získáme...

Co jsou kanabinoidy a jak fungují?

Kanabinoidy představují látky, o kterých se stále častěji hovoří v souvislosti se širokým spektrem jejich pozitivních účinků. Které to jsou? Co jsou kanabinoidy a jaký...

Finanční oživení podnikání přináší nebankovní půjčky

V dnešní dynamické době není neobvyklé, že se podnikatelé ocitnou v obtížné finanční situaci. Stačí pouze zpoždění platby od některého z klientů, a finanční...
spot_img

Recent articles

More like this